Oferujemy Państwu obsługę rachunkowo-księgową w następującym zakresie:

 • Księgi Handlowe (pełna księgowość )
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa,
 • Deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT
 • Księgowość podmiotów niepublicznych

Usługi z zakresu kadr i płac:

 1. Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 3. Sporządzanie druków ZUS RMUA
 4. Sporządzanie druków ZUS IWA
 5. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 6. Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11 , PIT – 8B).
 7. Prowadzenie akt osobowych pracowników
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
 9. Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
 10. Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 11. Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
 12. Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.